VAJE ZA STABILIZACIJO IN PRAVILNO DRŽO

Nekaj navodil, ki pridejo v poštev pri skoraj vseh vajah:

Pazite na to, da je hrbtenica ravna (popek vlečete k hrbtenici, stisnete mišice medeničnega
dna, glava v podaljšku hrbtenice), ramena spuščena, vaje izvajate zavestno (ste pozorni na
položaj telesa in mišice, ki so vključene v vajo), počasi. S prehitrim tempom in sunkovitim
gibanjem zmanjšate učinek na določeno mišico.

Zelo pomembno je dihanje – med izvajanjem vaj morate biti pozorni na popolno dihanje
(s prepono) in na to, da je ritem izvedbe usklajen z ritmom dihanja. Izdih je faza giba, ko delate
– dvigujete uteži, napenjate elastiko, vdih med vračanjem v osnovni položaj. Tudi pri statičnih
položajih je  dihanje pomembno. Če zadržujemo dih telo postane, zakrčeno, nesproščeno,
kar onemogoči izvajanje raztezanja oz. je njegov učinek nepopoln.

*Uporaba teh slik in gradiva je dovoljena izključno samo članom društva Akro. Slike in gradivo posameznik lahko uporablja samo zase in ne za komercialne namene.