Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://www.akrojoga.si/. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Športno društvo Akro in je informativne narave.

Omejena odgovornost
Športno društvo Akro ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://www.akrojoga.si/ in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Športno društvo Akro se bo trudil za pravilnost informacij. Športno društvo Akro lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://www.akrojoga.si/ za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov
Športno društvo Akro bo z vsemi podatki, zbranimi na straneh https://www.akrojoga.si/, razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

PRAVILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI
1. V Športnem društvu Akro, Vrhpolje pri Kamniku 67, 1241 Kamnik, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in
vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja.

2. Pooblaščena oseba Športnega društva Akro, kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov je predsednica
društva, Sandra Mestek.

3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Športnega društva Akro je Sandra Mestek, ki je dosegljiva na
naslovu Športnega društva Akro, Vrhpolje pri Kamniku 67, 1241 Kamnik ali po elektronski pošti
info@akrojoga.si.

4.  Športno društvo Akro zbira naslednje osebne podatke posameznika – člana/-ice društva: ime in priimek,
datum rojstva, naslov, elektronska pošta in telefon člana.

5. Športno društvo Akro zbira in obdeluje osebne podatke članov društva za namene delovanja društva, kot
to izhaja iz temeljnega ali drugih aktov Športno društvo Akro (statutarne obveznosti in obveznosti,
povezane v članstvom v društvu) in je taka obdelava osebnih podatkov v interesu društva
in članov. To je predvsem obveščanje o novostih, popustih, delavnicah, dogodkih, prireditvah, kar vključuje tudi redno obveščanje.

6. Za druge namene zbiranja in obdelave osebnih podatkov članov pa bo društvo zbiralo in obdelavo osebne podatke na podlagi soglasja za:
a) obveščanje preko elektronske pošte ali telefonske številke o drugih ponudbah in dogodkih Športnega društva Akro,
ki niso opredeljene v Pravilih Športno društvo Akro (npr. ponudba za uporabo telovadnice,
vabilo k sponzoriranju dogodkov, ki jih organizira društvo, novičke, delavnice, popusti in podobno);
b) fotografiranje in snemanje izvajanje društvenih aktivnosti, ki so opredeljene v Pravilih
Športnega društva Akro, za namene predstavljanja aktivnosti in društva ter da
nastale fotografije, video- in zvočne posnetke objavlja na spletni strani Športno društvo Akro, v
društvenih prostorih, v društvenih publikacijah in na društvenih profilih Facebook,
YouTube in Instagram. To soglasje posameznik podaja za sebe.

7. V primeru, da posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, ki po potrebni za namene
izvajanje statutarnih obveznosti, Športno društvo Akro ne more zagotoviti izpolnjevanja svojih obveznosti iz
temeljnih ali drugih aktov ali zakonskih obveznosti, kar pomeni, da članstva v društvu ni
mogoče zagotoviti.

8. V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za
druge namene (enega ali več ali vse), navedenih v soglasju, to zanj nima nobenih posledic pri
koriščenju oz. izpolnjevanju statutarnih obveznosti članstva in izvajanja društvenih aktivnosti.

9. Športno društvo Akro ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam, razen v nujnih primerih, kot so poškodbe ali druga zdravstvena stanja.

10. Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica članstva.

11. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno
zakonodajo. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev
obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov Športno društvo Akro, Vrhpolje pri Kamniku 67, 1241 Kamnik
ali preko elektronske pošte info@akrojoga.si. Za več informacij in dodatna pojasnila vam
je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Sandra Mestek.

12. Športno društvo Akro zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev
varstva osebnih podatkov.

13. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Športno društvo Akro nemudoma izvedel vse notranje in
zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega
od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v
Republiki Sloveniji.

14. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu
nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS.

15. Pravila o varovanju zasebnosti Športno društvo Akro se bodo po potrebi dopolnjevala in društvo bo
zagotovilo ustrezno in sprotno obveščanje članov o tem.

16. Pravila o varovanju zasebnosti Športno društvo Akro za nečlane so objavljena na spletnih straneh društva.

PRAVILA O VAROVANJU ZASEBNOSTI – NEČLANI

 1. 1. V Športnem društvu Akro, Vrhpolje pri Kamniku 67, 1241 Kamnik, kot upravljavcu in obdelovalcu osebnih podatkov, spoštujemo vašo zasebnost in
  vam zagotavljamo, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene in v obsegu, kot je to nujno potrebno oziroma za določene namene na podlagi vašega soglasja.2. Pooblaščena oseba Športnega društva Akro, kot upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov je predsednica
  društva, Sandra Mestek.3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Športnega društva Akro je Sandra Mestek, ki je dosegljiva na
  naslovu Športnega društva Akro, Vrhpolje pri Kamniku 67, 1241 Kamnik ali po elektronski pošti
  info@akrojoga.si.
 2. Športno društvo Akro zbira naslednje osebne podatke posameznika – nečlana/-ice društva: ime in priimek ter elektronsko pošto.
 3. Športno društvo Akro zbira in obdeluje osebne podatke nečlanov društva na podlagi soglasja za namene obveščanja o delovanju društva.
 4. Športno društvo Akro ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam
 5. Vaše osebne podatke bomo hranili do vašega preklica, Športno društvo Akro pa bo osebne podatke uporabljal samo pri ponudnikih programske opreme za pošiljanje elektronskih sporočil, ki zagotavljajo spoštovanje tehničnih in organizacijskih varnostnih mehanizmov pri posredovanju elektronskih sporočil.
 6. Vaše pravice kot posameznika v primeru danega soglasja so opredeljene z veljavno zakonodajo. Soglasje lahko kadarkoli prekličete, zahtevate vpogled, popravek, omejitev
  obdelave, izbris ali prenos vaših osebnih podatkov ali podate ugovor, in sicer tako, da nas o tem obvestite pisno po pošti na naslov Športno društvo Akro, Vrhpolje pri Kamniku 67, 1241 Kamnik ali preko elektronske pošte info@akrojoga.si. Za več informacij in dodatna pojasnila vam je na voljo tudi pooblaščena oseba na varstvo osebnih podatkov, Sandra Mestek.
 7. Športno društvo Akro zagotavlja, da bo izvajalo vse tehnične in organizacijske zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov.
 8. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Športno društvo Akro nemudoma izvedel vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.
 9. Glede vprašanj varstva osebnih podatkov lahko posameznik poda pritožbo tudi pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijski pooblaščenec RS.
 10. Pravila o varovanju zasebnosti Športno društvo Akro za nečlane so objavljena na spletnih straneh društva.

Ljubljana, 24. 5. 2018